Genel Yayın Yönetmeni

Gökhan Kumru

Yazı İşleri Müdürü

Gökhan Kumru

Görsel Kordinatör

Gökhan Kumru

Reklam Yayın Müdürü

Gökhan Kumru

Hukuk Danışmanı

Gökhan Kumru